METROPOLIS ARCHITECTEN
Metropolis is een ontwerp- en adviesbureau voor architectuur en stedenbouw. In onze ontwerpopvatting zijn architectuur en stedenbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met name herstructureringsopgaven van en in binnenstedelijke gebieden vinden wij interessant. Onze ervaring met dit onderwerp is dan ook zeer breed. Wij ontwerpen, we bouwen, we onderzoeken, we publiceren en tevens organiseren we studiereizen over de hele wereld.

Architectuur

Metropolis heeft veel ervaring met zowel nieuwbouw als renovatie. Wij ontwerpen woningen, kantoren, culturele centra, kerken, etc. Uit onze architectuur spreekt geen dogmatische huisstijl. Elke opgave benaderen we vanuit de specifieke kenmerken van het project en de samenhang met de stedenbouwkundige situatie. Wij zoeken naar de juiste taal, de passende vorm.

Stedenbouw

Metropolis vervaardigt stedenbouwkundige plannen op uiteenlopende schaalniveaus, van regionale plannen tot inrichting van de openbare ruimte. De plannen hebben met elkaar gemeen dat ze vernieuwend, origineel én realistisch zijn. Interactie met opdrachtgevers, adviseurs en gebruikers speelt hierbij een grote rol. Tot de opdrachtgevers behoren woningcorporaties, gemeentes, projectontwikkelaars en particulieren.

Onderzoek

Metropolis verricht onderzoek op verschillende vlakken, waarbij de nadruk op stedenbouwkundig onderzoek ligt. De onderzoeksresultaten worden afzonderlijk gepubliceerd of worden gebruikt voor concrete stedenbouwkundige en architectonische plannen. De publicatie 'Bestendige Stedenbouw' is een goed voorbeeld van een breed onderzoek voor het waterfront van Arnhem, waarbij met behulp van 'pipetstudies' een discussie over dit onderwerp op gang gebracht werd.
© Copyright Metropolis Architecten