Crooswijk


Bij de herontwikkeling van de Tamboerlocatie centraal in Crooswijk, Rotterdam is door Metropolis een aantal stedenbouwkundige modellen ontwikkeld. Daarnaast is de voormalige technische school op transformatiemogelijkheden onderzocht en tenslotte is onderzocht wat de herontwikkeling van het oostelijk woonblokje zou kunnen zijn. Zoveel mogelijk renoveren van het bestaande rijtje dient eerst onderzocht te worden. Blijkt dit om bouwtechnische en/of financiële redenen niet mogelijk te zijn, dan komt een nieuwbouwvariant aan bod, met een centrale poort als toegang naar het nieuwe entreegebouw van de school.

Metropolis heeft twee rijtje met in totaal 36 woningen getekend waarmee het oorspronkelijk aantal ongeveer terug gebouwd wordt.

© Copyright Metropolis Architecten