Rudolf Steiner College


Metropolis Architectuur & Stedebouw heeft, oorspronkelijk op eigen initiatief en risico, onderzoek gedaan naar de herontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige Technische School aan de Tamboerstraat. In dit monumentale gebouwencomplex centraal gelegen in Crooswijk werden verschillende bestemmingen getekend: Wijkcentrum, supermarkt, appartementen in verschillende combinaties werden uitgetest. Vanuit de markt bleek belangstelling te bestaan om hierin te participeren. Maar door de crisis had men geen haast om hier al daadwerkelijk mee te beginnen. Begin 2012 kwam het Rudolf Steiner College in beeld. Deze school was slecht gehuisvest in meerdere gebouwen en was al jaren op zoek naar een geschikte nieuwe locatie. De gemeente besloot Metropolis de opdracht te geven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de transformatie van de monumentale school naar de nieuwe behuizing van het Rudolf Steiner College. Dit ontwerp-onderzoek leverde juli 2012 een positieve conclusie op. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om de herontwikkeling in gang te zetten. Men heeft zich als doel gesteld het vernieuwde gebouw in augustus 2014 te openen.

© Copyright Metropolis Architecten